TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 2022                 PROGRAM

Tanvaldské hudební jaro 2022
66. ročník mezinárodního hudebního festivalu

POCTA VELKÝM ČESKÝM INTERPRETAČNÍM OSOBNOSTEM


Datum:2 2. 4. 2022 (pátek)

Místo: Kino Jas Járy Cimrmana 18.30

Hodina: 18.30, 19.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Vernisáž výstavy dětských prací ze Střediska volného času Tanvald

Účinkující: Smetanovo trio

Jitka Čechová - klavír
Jan Talich - housle
Jan Páleníček - violoncello

Program: Beethoven, Šostakovič, Dvořák


Datum: 13. 5. 2022 (pátek) 

Hodina: 19.00

Místo: Kino Jas Járy Cimrmana

Účinkující: Crossover Quintet
Marek Novotný - klavír, Josefína Čermáková - zpěv, Judita Škodová - violoncello, Tomáš Bačovský - housle, Max Makagonov - kontrabas

Program: vlastní tvorba


Datum: 27. 5. 2022 (pátek) 

Hodina: 19.00

Místo: Kino Jas Járy Cimrmana

Účinkující: Klavírní duo Schiavo-Marchegiani (Itálie)

Program: Mozart, Schubert, Brahms


Datum: 10. 6. 2022 (pátek) 

Hodina: 21.30

Místo: Kostel sv. Františka z Assisi

Účinkující: DUO KCHUN

Martin Prokeš - tenor
Marek Šulc - baryton
Vladimír Javorský - recitace ze záznamu

Atila Vörös, Rudolf Živec - kresba světlem a videoart

Program: BOŽSKÁ KOMEDIE'
Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a video artu