JAK NÁS PODPOŘIT

Milí posluchači, přátelé Českých kulturních slavností je pro nás ctí a potěšením, že vám můžeme již mnoho let nabízet úspěšný festivalový cyklus Českých kulturních slavností. Abychom mohli v této podobě zajistit jeho další pokračování do let budoucích, je otevřena možnost podpory formou dárcovství všem jeho příznivcům. V případě vašeho zájmu prosíme vyplňte a odešlete darovací formulář, váš dar poukažte na festivalový účet číslo: 5702110282/5500. Dar je daňově uznatelnou položkou. Na základě žádosti vám rádi vystavíme daňový doklad. Za vaši laskavou podporu předem děkujeme.