YOUNG STAGE                                 PROGRAM

Young Stage 2021

The 49th International Festival of Young Artists                

9. 2020

GALERIE - AMU
Malostranské náměstí 13 Praha 1

11. 2021

Sál Pražské konzervatoře - Pálffy palác
Valdštejnská 14

Praha 1

11. 2021
Janáčkova konzervatoř -
Ostrava

Laureát soutěže Pražské jaro 2021 - bude upřesněno v červnu

...sólista
...klavírní doprovod

Laureáti soutěží:

Soutěž o cenu Gustava Mahlera - obor violoncello

Adam Klánský - violoncello

Lukáš Klánský - Klavír

Mezinárodní violová soutěž Oskara Nedbala

...sólista

...klavírní doprovod

- bude upřesněno v listopadu

Interpretační kurzy

Petr Nouzovský - violoncello (prof. Pražské konzervatoře)
Kristina Fialová - viola (prof. Pražské konzervatoře)