TANVALD MUSICAL SPRING                                  PROGRAM

The festival is translated indefinitely

Tanvaldské hudební jaro 2020

64. ročník mezinárodního hudebního festivalu

POCTA VELKÝM ČESKÝM INTERPRETAČNÍM OSOBNOSTEM

Program

3. 4. 2020 pátek 18.30

Kino Jas Járy Cimrmana

19.00

Kino Jas Járy Cimrmana

Vernisáž výstavy prací z výtvarné soutěže na téma "Óda na radost" vyhlášené SVČ Tanvald

Hudební vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

POCTA JANU PANENKOVI (1922 - 1999)

Klavírní duo Schiavo-Marchegiani (Itálie)

Marco Schiavo - klavír

Sergio Marchegiani - klavír


17. 4. 2020 pátek 19.00

Kino Jas Járy Cimrmana

POCTA MARTINU HRBÁČOVI (1939 - 80 let)

Hudební vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

FolkloreClassic
Markéta Janoušková
- housle

Kristýna Janoušková - zpěv, Michal Horsák - cimbál
Cimbálová muzika Jiřího Janouška

1.5. 2020 pátek 19.00

Kino Jas Járy Cimrmana

POCTA VALENTINĚ KAMENÍKOVÉ (1930 - 1989)

"Česká klavírní výprava"

Ivo Kahánek a mladí hosté Tereza Hausová - klavír, ZUŠ Tanvald

Ivo Kahánek - klavír

15. 5. 2020 pátek 19.00

Kino Jas Járy Cimrmana

POCTA SMETANOVU KVARTETU (1945 - 1990)

Hudební vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

Kvarteto Apollon

5. 6. 2020 pátek 19.00

Kostel sv. Františka z Assisi

NOC KOSTELŮ

POCTA ZDEŇKOVI CHALABALOVI (1899 - 1962)

Hudební vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

ATENEO
smíšený komorní sbor Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D. - sbormistr
Jana Rusková - klavír